Data

Mar
04
เคล็ดลับย้ายสาย เข้าสู่งาน Data เริ่มได้ทันที

เคล็ดลับย้ายสาย เข้าสู่งาน Data เริ่มได้ทันที

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สายงาน Data ในไทยเป็นสายงานที่มีค่าจ้างหรือเม็ดเงินค่อนข้างสู
4 min read